قیمت خرید تشک رویال اصل

تشک رویال فنر متصل (66)

تشک طبی رویال (42)

برای مشاهده قیمت ها به صورت لیستی به پایین صفحه مراجعه کنید. 

سایز تشک
  قیمت محصول

   لیست قیمت تشک رویال

   گاهی اوقات ما محصول خاصی را برای خرید در نظر نداریم و یکی از معیارهای ما برای تصمیم گیری، قیمت است. در واقع ترجیح می دهیم که با توجه به بودجه ای که داریم، تشک مناسب خودمان را سفارش دهیم. طبیعتا در چنین مواردی داشتن لیست قیمت به ما کمک می کند تا در کنار مشاهده ویژگی هایی همچون ابعاد، تعداد نفرات و نوع تشک، قیمت را نیز به عنوان یک پارامتر مهم در هنگام خرید خود داشته باشیم. به همین منظور شما می توانید با مراجعه به سایت آنیسا کالا و مشاهده لیست قیمت تشک رویال، انتخابی متناسب با بودجه تان داشته باشید. لیست قیمت تشک رویال 1400 به همراه موجودی هر کالا در وبسایت به طور کامل درج شده است.

   نام محصولابعادقیمت (تومان)
   تشک رویال مدل آرمیس یک نفره200*902/550/000
   تشک رویال مدل آرمیس یک نفره200*1202/975/000
   تشک رویال مدل آرمیس دو نفره200*1603/500/000
   تشک رویال مدل آرمیس دو نفره200*1804/300/000
   تشک رویال مدل پارمیس یک نفره200*902/975/000
   تشک رویال مدل پارمیس یک نفره200*1204/500/000
   تشک رویال مدل پارمیس دو نفره200*1604/675/000
   تشک رویال مدل پارمیس دو نفره200*1805/100/000
   تشک رویال مدل آسوده یک نفره200*902/800/000
   تشک رویال مدل آسوده یک نفره200*1203/145/000
   تشک رویال مدل آسوده دو نفره200*1604/500/000
   تشک رویال مدل آسوده دو نفره200*1804/675/000
   تشک رویال مدل سوپر فنری آراد یک نفره80*1801/650/000
   تشک رویال مدل سوپر فنری آراد یک نفره200*901/800/000
   تشک رویال مدل سوپر فنری آراد یک نفره200*1202/250/000
   تشک رویال مدل سوپر فنری آراد دو نفره200*1402/625/000
   تشک رویال مدل سوپر فنری آراد دو نفره200*1602/925/000
   تشک رویال مدل سوپر فنری آراد دو نفره200*1803/225/000
   تشک رویال مدل طبی فنری آسایش یک نفره80*1802/070/000
   تشک رویال مدل طبی فنری آسایش یک نفره200*902/145/000
   تشک رویال مدل طبی فنری آسایش یک نفره200*1202/895/000
   تشک رویال مدل طبی فنری آسایش دو نفره200*1403/225/000
   تشک رویال مدل طبی فنری آسایش دو نفره200*1603/600/000
   تشک رویال مدل طبی فنری آسایش دو نفره200*1803/900/000
   تشک رویال مدل طبی فنری اسلیپ یک نفره80*1802/250/000
   تشک رویال مدل طبی فنری اسلیپ یک نفره200*902/400/000
   تشک رویال مدل طبی فنری اسلیپ یک نفره200*1203/240/000
   تشک رویال مدل طبی فنری اسلیپ دو نفره200*1403/600/000
   تشک رویال مدل طبی فنری اسلیپ دو نفره200*1604/020/000
   تشک رویال مدل طبی فنری اسلیپ دو نفره200*1804/290/000
   تشک رویال مدل طبی فنری آرامش یک نفره80*1802/625/000
   تشک رویال مدل طبی فنری آرامش یک نفره200*902/805/000
   تشک رویال مدل طبی فنری آرامش یک نفره200*1203/675/000
   تشک رویال مدل طبی فنری آرامش دو نفره200*1404/170/000
   تشک رویال مدل طبی فنری آرامش دو نفره200*1604/575/000
   تشک رویال مدل طبی فنری آرامش دو نفره200*1804/950/000
   تشک رویال مدل طبی فنری اکسترا یک نفره80*1802/850/000
   تشک رویال مدل طبی فنری اکسترا یک نفره200*903/000/000
   تشک رویال مدل طبی فنری اکسترا یک نفره200*1203/990/000
   تشک رویال مدل طبی فنری اکسترا دو نفره200*1404/500/000
   تشک رویال مدل طبی فنری اکسترا دو نفره200*1605/025/000
   تشک رویال مدل طبی فنری اکسترا دو نفره200*1805/445/000
   تشک رویال مدل طبی فنری کامفورت یک نفره80*1803/075/000
   تشک رویال مدل طبی فنری کامفورت یک نفره200*903/330/000
   تشک رویال مدل طبی فنری کامفورت یک نفره200*1204/290/000
   تشک رویال مدل طبی فنری کامفورت دو نفره200*1404/845/000
   تشک رویال مدل طبی فنری کامفورت دو نفره200*1605/655/000
   تشک رویال مدل طبی فنری کامفورت دو نفره200*1806/180/000
   تشک رویال مدل طبی فنری فرست کلاس یک نفره80*1803/495/000
   تشک رویال مدل طبی فنری فرست کلاس یک نفره200*903/870/000
   تشک رویال مدل طبی فنری فرست کلاس یک نفره200*1205/205/000
   تشک رویال مدل طبی فنری فرست کلاس دو نفره200*1405/940/000
   تشک رویال مدل طبی فنری فرست کلاس دو نفره200*1606/600/000
   تشک رویال مدل طبی فنری فرست کلاس دو نفره200*1807/185/000
   تشک رویال مدل طبی فنری فول ارتوپدیک یک نفره80*1803/960/000
   تشک رویال مدل طبی فنری فول ارتوپدیک یک نفره200*904/450/000
   تشک رویال مدل طبی فنری فول ارتوپدیک یک نفره200*1205/900/000
   تشک رویال مدل طبی فنری فول ارتوپدیک دو نفره200*1406/900/000
   تشک رویال مدل طبی فنری فول ارتوپدیک دو نفره200*1607/800/000
   تشک رویال مدل طبی فنری فول ارتوپدیک دو نفره200*1808/850/000
   تشک رویال مدل طبی فنری ویولت یک نفره80*1804/500/000
   تشک رویال مدل طبی فنری ویولت یک نفره200*905/055/000
   تشک رویال مدل طبی فنری ویولت یک نفره200*1206/735/000
   تشک رویال مدل طبی فنری ویولت دو نفره200*1407/860/000
   تشک رویال مدل طبی فنری ویولت دو نفره200*1608/925/000
   تشک رویال مدل طبی فنری ویولت دو نفره200*18010/000/000

   لیست قیمت تشک طبی رویال

   نام محصولابعادقیمت (تومان)
   پد محافظ لایه 300 گرمی یک نفره180*80640/000
   پد محافظ لایه 300 گرمی یک نفره200*90657/000
   پد محافظ لایه 300 گرمی یک نفره200*120810/000
   پد محافظ لایه 300 گرمی دو نفره200*140937/000
   پد محافظ لایه 300 گرمی دو نفره200*160980/000
   پد محافظ لایه 300 گرمی دو نفره200*1801/065/000
   پد محافظ ویژه یک نفره180*80937/000
   پد محافظ ویژه یک نفره200*90980/000
   پد محافظ ویژه یک نفره200*1201/150/000
   پد محافظ ویژه دو نفره200*1401/320/000
   پد محافظ ویژه دو نفره200*1601/447/000
   پد محافظ ویژه دو نفره200*1801/660/000
   تشک رویال مدل طبی آرامش یک نفره180*801/872/000
   تشک رویال مدل طبی آرامش یک نفره200*902/170/000
   تشک رویال مدل طبی آرامش یک نفره200*1202/510/000
   تشک رویال مدل طبی آرامش دو نفره200*1403/020/000
   تشک رویال مدل طبی آرامش دو نفره200*1603/360/000
   تشک رویال مدل طبی آرامش دو نفره200*1803/700/000
   تشک رویال مدل طبی آسوده یک نفره180*802/455/000
   تشک رویال مدل طبی آسوده یک نفره200*902/625/000
   تشک رویال مدل طبی آسوده یک نفره200*1203/200/000
   تشک رویال مدل طبی آسوده دو نفره200*1403/560/000
   تشک رویال مدل طبی آسوده دو نفره200*1604/580/000
   تشک رویال مدل طبی آسوده دو نفره200*1804/650/000
   تشک رویال مدل طبی الترا پدیک یک نفره180*802/710/000
   تشک رویال مدل طبی الترا پدیک یک نفره200*902/880/000
   تشک رویال مدل طبی الترا پدیک یک نفره200*1203/730/000
   تشک رویال مدل طبی الترا پدیک دو نفره200*1404/155/000
   تشک رویال مدل طبی الترا پدیک دو نفره200*1604/580/000
   تشک رویال مدل طبی الترا پدیک دو نفره200*1805/345/000
   تشک رویال مدل طبی تمام ریباند 100 یک نفره180*805/090/000
   تشک رویال مدل طبی تمام ریباند 100 یک نفره200*905/345/000
   تشک رویال مدل طبی تمام ریباند 100 یک نفره200*1206/705/000
   تشک رویال مدل طبی تمام ریباند 100 دو نفره200*1407/725/000
   تشک رویال مدل طبی تمام ریباند 100 دو نفره200*1608/745/000
   تشک رویال مدل طبی تمام ریباند 100 دو نفره200*1809/835/000
   تشک رویال مدل طبی تمام ریباند 80 یک نفره180*804/580/000
   تشک رویال مدل طبی تمام ریباند 80 یک نفره200*904/750/000
   تشک رویال مدل طبی تمام ریباند 80 یک نفره200*1206/025/000
   تشک رویال مدل طبی تمام ریباند 80 دو نفره200*1406/875/000
   تشک رویال مدل طبی تمام ریباند 80 دو نفره200*1607/810/000
   تشک رویال مدل طبی تمام ریباند 80 دو نفره200*1809/000/000
   تشک رویال مدل طبی فرست کلاس یک نفره180*803/475/000
   تشک رویال مدل طبی فرست کلاس یک نفره200*903/730/000
   تشک رویال مدل طبی فرست کلاس یک نفره200*1204/580/000
   تشک رویال مدل طبی فرست کلاس دو نفره200*1405/260/000
   تشک رویال مدل طبی فرست کلاس دو نفره200*1605/940/000
   تشک رویال مدل طبی فرست کلاس دو نفره200*1806/620/000
   تشک رویال مدل طبی ویولت یک نفره180*803/900/000
   تشک رویال مدل طبی ویولت یک نفره200*904/325/000
   تشک رویال مدل طبی ویولت یک نفره200*1205/345/000
   تشک رویال مدل طبی ویولت دو نفره200*1406/025/000
   تشک رویال مدل طبی ویولت دو نفره200*1606/700/000
   تشک رویال مدل طبی ویولت دو نفره200*1807/300/000

   تشک رویال در دو دسته ی کلی فنر متصل و طبی قرار می گیرد که هر کدام از این دسته ها دارای یکسری مشخصات متناسب با سلایق و نیاز افراد است. اما نکته ای که باید به هنگام خرید تشک های رویال مورد توجه قرار گیرد اصل بودن و نبودن این تشک است. این برند معتبر که طرفداران زیادی دارد از بهترین متریال و جنس پارچه تولید می گردد. این تشک ها در مدل های مختلف دارای گارانتی تعمیر هستند که تمام تردید شما را برای خرید از بین خواهد برد. قیمت نمایندگی این تشک ها در سایت آنیساکالا درج شده است که شما می توانید به راحتی با توجه به نیاز و بودجه در نظر گرفته، بهترین انتخاب را انجام دهید.

   قیمت تشک رویال

   اگر فرصت خرید حضوری ندارید و مایلید تا پیش از خرید قیمت فروشندگان مختلف را با یکدیگر مقایسه کنید، بهترین گزینه استعلام قیمت تشک رویال به صورت اینترنتی است. به همین منظور وارد سایت آنیسا کالا می شوید و با انتخاب دسته بندی مورد نظر خود، می توانید لیست کامل کالاهای موجود را به همراه قیمت دقیق شان مشاهده فرمایید. فراموش نکنید که قیمت هر تشک به واسطه تفاوت هایی از جمله ابعاد، تراکم، نوع محصول و جنس مواد سازنده، می تواند با کالای دیگر متفاوت باشد.

   نمایندگی تشک رویال

   اگر در پی خرید تشک از برند محبوب رویال باشید، احتمالا نام آن را بر سردر اصلی اغلب فروشگاه های کالای خواب می بینید. رویال برندی محبوب و شناخته شده است که محصولات خود را با کیفیتی مثال زدنی و با متریال مرغوب وارد بازار می کند. بنابراین رویال یکی از گزینه های اصلی برای خرید تشک در میان افراد است. وبسایت آنیسا کالا نیز با اخذ نمایندگی تشک رویال، فروش و ارسال آن به سراسر کشور، یکی از برترین نمایندگی های فروش کالاهای تولیدی این برند به شمار می آید که می توانید با اطمینان خاطر خرید خود را از آن ها انجام دهید.

   خرید تشک رویال

   تشک رویال یکی از برندهای معروف و مطرح در بحث تولید کالای خواب است. یکی از روش های خرید این محصول، مراجعه به سایت تشک رویال است که هر کالا را با ذکر مشخصات دقیق و قیمت درج نموده است. همچنین برای خرید تشک های ساخت برند رویال، می توانید به وبسایت https://anisakala.com/ مراجعه فرمایید و با مشاهده محصولات موجود در این بسته بندی، سفارش خود را به صورت اینترنتی ثبت نمایید. آنیسا کالا یک فروشگاه اینترنتی معتبر است که دارای نماد اعتماد بوده و قابلیت پرداخت امن در این وبسایت فراهم شده است. با مراجعه به این سایت می توانید لذت یک خرید مقرون به صرفه و آسان را تجربه نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر، با شماره تلفن های درج شده در سایت تماس بگیرید.

   پرفروش ترین تشک رویال

   اطلاع از پرفروش ترین گزینه ها، یکی از روش های خرید در بین مشتریان است. در واقع مشتری به حسن انتخاب خریداران دیگر اعتماد می کند و خرید خود را بر این مبنا انجام می دهد. ولیکن ما همیشه به خریداران خود می گوییم که خرید تشک رویال، تلفیقی از نیازها و سلایق شما می باشد. لزوما یک تشک فنری و راحت نمی تواند گزینه مناسبی برای فردی با مشکل دیسک کمر و گردن باشد. زیرا چنین فردی ترجیح می دهد به جای تشک فنری رویال، تشک طبی رویال را خریداری نماید.
   پس در هنگام خرید تشک، حتما به نکات و موارد زیر توجه نمایید:

   میزان بودجه

   چه مبلغی را برای خرید تشک در نظر گرفته اید؟

   میزان سبکی یا سنگینی خواب شما

   اگر خواب سبکی دارید و با هر تکان کوچک از خواب بیدار می شوید، تشک رویال طبی انتخاب مناسب تری برای شما است.

   تعداد نفرات

   به تشک یک نفره نیاز دارید یا تشک دو نفره؟

   ابعاد

   تخت شما چه ابعادی دارد؟ خرید تشک تابعی از ابعاد تخت شما می باشد.
   قیمت تشک رویال یک نفره

   تشک رویال دو نفره

   همانطور که از نام آن پیداست، تشک های دو نفره برای تخت های دو نفره مناسب هستند و باید با توجه به ابعاد تخت شما خریداری شوند. شایان ذکر است که قیمت تشک رویال دو نفره، با افزایش ابعاد بیشتر می شود. برای مثال، قیمت تشک دو نفره رویال با ابعاد 200*160، کمتر از قیمت تشکی از همین برند با ایعاد 200*180 است. برای خرید تشک دو نفره رویال، دو انتخاب پیش رو دارید:

   تشک فنری رویال

   خود دسته بندی تشک های فنری، شامل تشک هایی با فنر منفصل و تشک هایی با فنر متصل می شود. در تشک هایی با فنر منفصل، فنرها بخش هایی مجزا و کاملا جداگانه هستند؛ مزیت خرید تشک های منفصل این است که با حرکت شخصی در این سمت تختخواب، تکانی به فرد مقابل وارد نمی شود و خللی در روند خواب فرد مقابل ایجاد نمی شود. این در حالی است که در تشک هایی با فنر متصل، فنرها به یکدیگر وصل می باشند و حرکت در یک سمت تختخواب، سبب تکان خوردن سمت دیگر آن می شود. اگر خواب سنگینی دارید و حساسیتی بر سر این موضوع ندارید، می توانید تشک فنری با فنرهای متصل خریداری کنید.

   تشک رویال یک نفره

   تشک رویال یک نفره انتخابی مناسب برای نوجوانان، جوانان و افراد سالمند است. به توصیه پزشکان، خرید تشک طبی رویال یک نفره بهترین گزینه برای افراد سالمند و افرادی با شرایط جسمانی خاص می باشد. بنابراین اگر از فرد بیماری در منزل خود نگهداری می کنید که از ناحیه کمر، پاها و یا گردن آسیب دیده است، تشک طبی بهترین گزینه برای خرید است. ابعاد تشک یک نفره رویال باید با ابعاد تختخواب شما یکسان باشد. ابعاد تشک های یک نفره رویال شامل گزینه های زیر است:

   • *90
   • 200*100
   • 200*120

   ابعاد تشک دو نفره رویا نیز به شرح زیر است:

   • 200*140
   • 200*160
   • 200*180
   • 200*200

   برای اطلاع از تشک رویال قیمت، مشخصات و سایر ویژگی ها، با کارشناسان ما در بخش پشتیبانی تماس بگیرید و از مشاوره رایگان ما در خصوص خرید تشک رویال استفاده کنید. این تشک ها با استفاده از فناوری فرندهای میکروبونل (فنرهای ریز)، ساخته شده اند که دیرتر گود می شوند و کیفیت بهتری را در هنگام خواب فراهم می کنند. جنس رویه سازنده این تشک ها ضد حساسیت بوده و کیفیتی بی نظیر دارد.