تشک وگال فنر متصل

تشک وگال مدل پرستیژ کلاسیک (1)

تشک وگال مدل سوپر (1)

تشک وگال مدل ویژه ی بی اِم

تشک وگال مدل گلدن پلاس

تشک وگال مدل دیاموند

تشک وگال مدل پارادایس کلاسیک

تشک برقی حرارتی هستاش یکنفره سایز 200×90 سانتی متر

2,900,000 تومان

تشک طبی فنری پرستیژ کلاسیک وگال یکنفره سایز 200×90 سانتی متر

4,000,000 تومان

تشک طبی فنری سوپر وگال یکنفره سایز 200×90 سانتی متر

4,700,000 تومان