تشک لمینیک

برای مشاهده قیمت ها به صورت لیستی به پایین صفحه مراجعه کنید. 

تشک دو نفره لمینیک مدل طبی آفرودیت سایز 200 × 140 سانتی متر

قیمت اصلی ۱۶,۶۷۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵,۸۴۱,۰۰۰ تومان است.

تشک دو نفره لمینیک مدل طبی آفرودیت سایز 200 × 160 سانتی متر

قیمت اصلی ۱۸,۰۵۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷,۱۵۲,۰۰۰ تومان است.

تشک دو نفره لمینیک مدل طبی آفرودیت سایز 200 × 180 سانتی متر

قیمت اصلی ۲۰,۳۵۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹,۳۳۷,۰۰۰ تومان است.

تشک دو نفره لمینیک مدل طبی ایر استریم سایز 200 × 140 سانتی متر

قیمت اصلی ۱۸,۹۷۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸,۰۲۶,۰۰۰ تومان است.

تشک دو نفره لمینیک مدل طبی ایر استریم سایز 200 × 160 سانتی متر

قیمت اصلی ۲۰,۴۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹,۴۴۶,۰۰۰ تومان است.

تشک دو نفره لمینیک مدل طبی ایر استریم سایز 200 × 180 سانتی متر

قیمت اصلی ۲۲,۶۵۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱,۵۲۲,۰۰۰ تومان است.

تشک دو نفره لمینیک مدل طبی فنری آپولون سایز 200 × 140 سانتی متر

قیمت اصلی ۱۲,۰۷۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱,۴۷۱,۰۰۰ تومان است.

تشک دو نفره لمینیک مدل طبی فنری آپولون سایز 200 × 160 سانتی متر

قیمت اصلی ۱۳,۶۸۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.

تشک دو نفره لمینیک مدل طبی فنری آپولون سایز 200 × 180 سانتی متر

قیمت اصلی ۱۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴,۴۲۱,۰۰۰ تومان است.

تشک دو نفره لمینیک مدل طبی فنری آکلیس سایز 200 × 140 سانتی متر

قیمت اصلی ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۱۱۰,۰۰۰ تومان است.

تشک دو نفره لمینیک مدل طبی فنری آکلیس سایز 200 × 160 سانتی متر

قیمت اصلی ۱۵,۷۵۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴,۹۶۷,۰۰۰ تومان است.

تشک دو نفره لمینیک مدل طبی فنری آکلیس سایز 200 × 180 سانتی متر

قیمت اصلی ۱۷,۴۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶,۶۰۶,۰۰۰ تومان است.

لیست قیمت تشک لمینیک

نام محصولابعادقیمت (تومان)
تشک طبی آفرودیت90*20010,580,000
تشک طبی آفرودیت100*20012,075,000
تشک طبی آفرودیت120*20014,375,000
تشک طبی آفرودیت140*20016,675,000
تشک طبی آفرودیت160*20018,055,000
تشک طبی آفرودیت180*20020,355,000
 
تشک طبی ایر استریم90*20011,270,000
تشک طبی ایر استریم100*20012,765,000
تشک طبی ایر استریم120*20015,180,000
تشک طبی ایر استریم140*20018,975,000
تشک طبی ایر استریم160*20020,470,000
تشک طبی ایر استریم180*20022,655,000
 
تشک طبی فنری آپولون90*2007,705,000
تشک طبی فنری آپولون100*2008,625,000
تشک طبی فنری آپولون120*20010,350,000
تشک طبی فنری آپولون140*20012,075,000
تشک طبی فنری آپولون160*20013,685,000
تشک طبی فنری آپولون180*20015,180,000
 
تشک طبی فنری مدل آکلیس90*2008,740,000
تشک طبی فنری مدل آکلیس120*20011,730,000
تشک طبی فنری مدل آکلیس140*20013,800,000
تشک طبی فنری مدل آکلیس160*20015,755,000
تشک طبی فنری مدل آکلیس180*20017,480,000
 
تشک طبی فنری مولتی مود90*2008,395,000
تشک طبی فنری مولتی مود120*20011,270,000
تشک طبی فنری مولتی مود140*20013,225,000
تشک طبی فنری مولتی مود160*20015,180,000
تشک طبی فنری مولتی مود180*20016,905,000
 
تشک فنر منفصل دریم کچر90*20010,925,000
تشک فنر منفصل دریم کچر100*20013,455,000
تشک فنر منفصل دریم کچر120*20014,375,000
تشک فنر منفصل دریم کچر140*20017,135,000
تشک فنر منفصل دریم کچر160*20019,435,000
تشک فنر منفصل دریم کچر180*20021,620,000
 
تشک فنر منفصل سوپر هیلر90*20012,535,000
تشک فنر منفصل سوپر هیلر120*20016,675,000
تشک فنر منفصل سوپر هیلر140*20019,435,000
تشک فنر منفصل سوپر هیلر160*20022,425,000
تشک فنر منفصل سوپر هیلر180*20024,840,000
 
تشک فنری سریر90*2005,980,000
تشک فنری سریر120*2007,820,000
تشک فنری سریر140*2009,085,000
تشک فنری سریر160*20010,925,000
تشک فنری سریر180*20011,730,000
 
تشک فنری مدل دیانا75*1602,415,000
تشک فنری مدل دیانا80*1803,392,500
تشک فنری مدل دیانا90*1903,565,000
تشک فنری مدل دیانا90*2003,737,500
تشک فنری مدل دیانا100*2004,140,000
تشک فنری مدل دیانا120*2005,002,500
تشک فنری مدل دیانا140*2005,865,000
تشک فنری مدل دیانا160*2007,015,000
تشک فنری مدل دیانا180*2007,475,000
 
تشک فنری ونوس75*1601,926,710
تشک فنری ونوس80*1802,875,000
تشک فنری ونوس90*1902,990,000
تشک فنری ونوس90*2003,162,500
تشک فنری ونوس100*2003,680,000
تشک فنری ونوس120*2004,197,500
تشک فنری ونوس140*2004,887,500
تشک فنری ونوس160*2005,347,500
تشک فنری ونوس180*2006,325,000
 
تشک فنری ویونا80*1804,427,500
تشک فنری ویونا90*1904,830,000
تشک فنری ویونا90*2004,887,500
تشک فنری ویونا100*2005,577,500
تشک فنری ویونا120*2006,612,500
تشک فنری ویونا140*2007,705,000
تشک فنری ویونا160*2008,797,500
تشک فنری ویونا180*2009,890,000
 
تشک وی آی پی ۱90*20020,700,000
تشک وی آی پی ۱120*20028,175,000
تشک وی آی پی ۱140*20032,775,000
تشک وی آی پی ۱160*20037,950,000
تشک وی آی پی ۱180*20041,975,000
 
تشک وی آی پی ۲90*20017,825,000
تشک وی آی پی ۲120*20024,725,000
تشک وی آی پی ۲140*20027,370,000
تشک وی آی پی ۲160*20032,775,000
تشک وی آی پی ۲180*20036,225,000
 
تشک وی آی پی ۳90*20020,125,000
تشک وی آی پی ۳120*20027,600,000
تشک وی آی پی ۳140*20032,200,000
تشک وی آی پی ۳160*20036,225,000
تشک وی آی پی ۳180*20040,825,000